Trang chủ Tử Vi Tử vi trọn đời

Tử vi trọn đời

 • 1930  1990Canh NgọMạng ThổĐất bên đường
 • 1931  1991Tân MùiMạng ThổĐất bên đường
 • 1932  1992Nhâm ThânMạng KimVàng chuôi kiếm
 • 1933  1993Quý DậuMạng KimVàng chuôi kiếm
 • 1934  1994Giáp TuấtMạng HỏaLửa trên núi
 • 1935  1995Ất HợiMạng HỏaLửa trên núi
 • 1936  1996Bính TýMạng ThủyNước khe suối
 • 1937  1997Đinh SửuMạng ThủyNước khe suối
 • 1938  1998Mậu DầnMạng ThổĐất đắp thành
 • 1939  1999Kỷ MãoMạng ThổĐất đắp thành
 • 1940  2000Canh ThìnMạng KimVàng sáp ong
 • 1941  2001Tân TỵMạng KimVàng sáp ong
 • 1942  2002Nhâm NgọMạng MộcGỗ cây dương
 • 1943  2003Quý MùiMạng MộcGỗ cây dương
 • 1944  2004Giáp ThânMạng ThủyNước trong suối
 • 1945  2005Ất DậuMạng ThủyNước trong suối
 • 1946  2006Bính TuấtMạng ThổĐất nóc nhà
 • 1947  2007Đinh HợiMạng ThổĐất nóc nhà
 • 1948  2008Mậu TýMạng HỏaLửa sấm sét
 • 1949  2009Kỷ SửuMạng HỏaLửa sấm sét
 • 1950  2010Canh DầnMạng MộcGỗ tùng bách
 • 1951  2011Tân MãoMạng MộcGỗ tùng bách
 • 1952  2012Nhâm ThìnMạng ThủyNước chảy mạnh
 • 1953  2013Quý TỵMạng ThủyNước chảy mạnh
 • 1954  2014Giáp NgọMạng KimVàng trong cát
 • 1955  2015Ất MùiMạng KimVàng trong cát
 • 1956  2016Bính ThânMạng HỏaLửa trên núi
 • 1957  2017Đinh DậuMạng HỏaLửa trên núi
 • 1958  2018Mậu TuấtMạng MộcGỗ đồng bằng
 • 1959  2019Kỷ HợiMạng MộcGỗ đồng bằng
 • 1960  2020Canh TýMạng ThổĐất tò vò
 • 1961  2021Tân SửuMạng ThổĐất tò vò
 • 1962  2022Nhâm DầnMạng KimVàng pha bạc
 • 1963  2023Quý MãoMạng KimVàng pha bạc
 • 1964  2024Giáp ThìnMạng HỏaLửa đèn to
 • 1965  2025Ất TỵMạng HỏaLửa đèn to
 • 1966  2026Bính NgọMạng ThủyNước trên trời
 • 1967  2027Đinh MùiMạng ThủyNước trên trời
 • 1968  2028Mậu ThânMạng ThổĐất nền nhà
 • 1969  2029Kỷ DậuMạng ThổĐất nền nhà
 • 1970  2030Canh TuấtMạng KimVàng trang sức
 • 1971  2031Tân HợiMạng KimVàng trang sức
 • 1972  2032Nhâm TýMạng MộcGỗ cây dâu
 • 1973  2033Quý SửuMạng MộcGỗ cây dâu
 • 1974  2034Giáp DầnMạng ThủyNước khe lớn
 • 1975  2035Ất MãoMạng ThủyNước khe lớn
 • 1976  2036Bính ThìnMạng ThổĐất pha cát
 • 1977  2037Đinh TỵMạng ThổĐất pha cát
 • 1978  2038Mậu NgọMạng HỏaLửa trên trời
 • 1979  2039Kỷ MùiMạng HỏaLửa trên trời
 • 1980  2040Canh ThânMạng MộcGỗ cây lựu đá
 • 1981  2041Tân DậuMạng MộcGỗ cây lựu đá
 • 1982  2042Nhâm TuấtMạng ThủyNước biển lớn
 • 1983  2043Quý HợiMạng ThủyNước biển lớn
 • 1984  2044Giáp TýMạng KimVàng trong biển
 • 1985  2045Ất SửuMạng KimVàng trong biển
 • 1986  2046Bính DầnMạng HỏaLửa trong lò
 • 1987  2047Đinh MãoMạng HỏaLửa trong lò
 • 1988  2048Mậu ThìnMạng MộcGỗ rừng già
 • 1989  2049Kỷ TỵMạng MộcGỗ rừng già

Bài viết mới nhất