Trang chủ Tử Vi Sao và Hạn

Sao và Hạn

Hạn Thiên Tinh là gì? Tuổi nào gặp hạn này

Cuộc đời mỗi người vốn trải qua nhiều hạn xấu nói chung và hạn Thiên Tinh nói riêng. Đây là hạn xấu chủ về sức khỏe và kiện cáo, song đây là hạn nặng...

Hạn Tam Kheo là gì? Cách cúng giải hạn

Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì Tam Kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe. Người nào gặp phải hạn này nên chú ý đến sức khỏe tay chân, nhất là những căn...

Hạn Địa Võng tốt hay xấu? Cách giải hạn

Cuộc đời mỗi người nhất định phải trải qua nhiều hạn xấu nói chung và hạn Địa Võng nói riêng. Hạn này chủ về tình cảm các mối quan hệ, tiêu hao tiền của,...

Hạn Huỳnh Tuyền là gì? Tốt hay xấu, cách hóa giải

Đặc điểm chung dễ nhận thấy của 8 niên hạn luân phiên chiếu mệnh con người là không có hạn tốt. Tất cả là hạn xấu, nhất là hạn Huỳnh Tuyền. Đây là đại...

Xem hạn Toán Tận là gì? Tốt hay xấu

Cuộc đời mỗi người nhất định phải trải qua nhiều hạn Toán Tận. Hạn này chủ về tiền của, tài sản. Nhẹ thì tiền của ngày một vơ đi, tài chính giảm vớt. Nặng...

Hạn Ngũ Mộ tốt hay xấu? Cách hóa giải hạn

Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì Ngũ Mộ là 1 tiểu hạn chủ về tiền của, tài sản. Người nào gặp phải hạn này thường bị tiêu hao tài sản, tài chính và...

Hạn Thiên La là gì? Có nghiêm trọng không?

Trong cuộc đời của mỗi người, nhất thiết phải trải qua nhiều hạn Thiên La. Thường hạn này chủ về sức khỏe, tình cảm vợ chồng và tâm lý. Thế nhưng không phải ai...

Hạn Diêm Vương là gì? Cách hóa giải hạn

Theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương vừa là hạn tốt vừa là hạn xấu. Hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng. Tốt với những người có sức khỏe bình...

Sao Thái Dương chiếu mệnh nam nữ tốt hay xấu?

Trong 9 vì sao tinh tú của cửu diệu niên hạn thì Thái Dương thuộc chòm sao cát tinh. Chòm sao may mắn chủ về an khang thịnh vượng, được sao này chiếu mệnh...

Sao Kế Đô là gì? Kỵ màu gì? Kiêng cử ra sao

Trong 9 vì sao tinh tú thì Kế Đô thuộc chòm sao hung tinh. Sao chiếu mệnh này luôn mang lại tai ương xui xẻo, vận khí kém may mắn. Khi bị sao Kế...

Bài viết mới nhất