XEM NGÀY CƯỚI

Theo quan niệm dân gian lễ ăn hỏi, lễ cưới là một trong những ngày trọng đại nhất của đời người. Vì thế ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong ngày cưới hỏi, để mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ, đôi uyên ương được sống hạnh phú đến “ Đầu bạc răng long”.

“Ngày lành tháng tốt” sẽ là ngày được định sẵn để tổ chức hôn lễ theo truyền thống của người Việt. Theo đó, cặp vợ chồng muốn được hạnh phúc lâu bền thì phải xem ngày, giờ có phù hợp với tuổi tác cô dâu chú rể hay không? Hoặc phải lựa chọn ngày cưới là ngày đẹp để hóa giải những điều không may mắn. Vì thế việc xem ngày cưới trong năm tùy thuộc vào từng quan điểm của mỗi người.

Thông thường lấy can chi lịch pháp làm cơ sở, kết hợp thêm với Bát quái, Cửu tinh, Ngũ hành,… để tính toán, từ đó chọn ra ngày cưới đẹp nhất theo tháng và theo năm.

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 1 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 4/1/2019 29/11/2018
 7 19/1/2019 14/12/2018
 2 28/1/2019 23/12/2018
 3 29/1/2019 24/12/2018
 4 30/1/2019 25/12/2018
 5 31/1/2019 26/12/2018

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 2 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 8/2/2019 4/1/2019
 2 11/2/2019 7/1/2019
 4 20/2/2019 16/1/2019
 6 22/2/2019 18/1/2019
 7 23/2/2019 19/1/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 3 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 5 14/3/2019 9/2/2019
 6 29/3/2019 24/2/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 4 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 4 10/4/2019 6/3/2019
 5 18/4/2019 14/3/2019
 3 30/4/2019 26/3/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 5 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 2 27/5/2019 23/4/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 6 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 4 5/6/2019 3/5/2019
 5 6/6/2019 4/5/2019
 7 15/6/2019 13/5/2019
 CN 16/6/2019 14/5/2019
 2 17/6/2019 15/5/2019
 3 18/6/2019 16/5/2019
 5 27/6/2019 25/5/2019
 6 28/6/2019 26/5/2019
 CN 30/6/2019 28/5/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 7 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 CN 21/7/2019 19/6/2019
 4 24/7/2019 22/6/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 8 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 7 3/8/2019 3/7/2019
 CN 4/8/2019 4/7/2019
 3 13/8/2019 13/7/2019
 4 14/8/2019 14/7/2019
 5 15/8/2019 15/7/2019
 6 16/8/2019 16/7/2019
 7 24/8/2019 24/7/2019
 CN 25/8/2019 25/7/2019
 2 26/8/2019 26/7/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 4 4/9/2019 6/8/2019
 4 18/9/2019 20/8/2019
 7 28/9/2019 30/8/2019
 CN 29/9/2019 1/9/2019
 2 30/9/2019 2/9/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 10 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 3 1/10/2019 3/9/2019
 6 11/10/2019 13/9/2019
 7 12/10/2019 14/9/2019
 CN 13/10/2019 15/9/2019
 4 23/10/2019 25/9/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 11 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 1/11/2019 5/10/2019
 7 2/11/2019 6/10/2019
 CN 17/11/2019 21/10/2019
 3 26/11/2019 1/11/2019
 4 27/11/2019 2/11/2019
 5 28/11/2019 3/11/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 12 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 6/12/2019 11/11/2019
 CN 8/12/2019 13/11/2019
 2 9/12/2019 14/11/2019
 3 10/12/2019 15/11/2019
 7 21/12/2019 26/11/2019
 2 30/12/2019 5/12/2019