XEM NGÀY CƯỚI

Theo quan niệm dân gian lễ ăn hỏi, lễ cưới là một trong những ngày trọng đại nhất của đời người. Vì thế ai cũng mong muốn xem ngày cưới tốt để mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ, đôi uyên ương được sống hạnh phú đến “ Đầu bạc răng long”.

“Ngày lành tháng tốt” sẽ là ngày được định sẵn để tổ chức hôn lễ theo truyền thống của người Việt. Theo đó, cặp vợ chồng muốn được hạnh phúc lâu bền thì phải xem ngày, giờ có phù hợp với tuổi tác cô dâu chú rể hay không? Hoặc phải lựa chọn ngày cưới là ngày đẹp để hóa giải những điều không may mắn. Vì thế việc xem ngày cưới trong năm tùy thuộc vào từng quan điểm của mỗi người.

Thông thường lấy can chi lịch pháp làm cơ sở, kết hợp thêm với Bát quái, Cửu tinh, Ngũ hành,… để tính toán, từ đó chọn ra ngày cưới đẹp nhất theo tháng và theo năm.

Danh sách ngày tốt cưới hỏi trong năm 2023

Dưới đây là danh sách ngày tốt dạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới hỏi tốt nhất 12 tháng trong năm 2023. Đây là danh sách các ngày tốt cưới hỏi năm 2023 cho 12 con người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Ngày cưới đẹp tháng 1 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2023

 • Thứ 4, ngày 25 tháng 1 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 4/1/2023
 • Thứ 2, ngày 6 tháng 2 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 16/1/2023
 • Thứ 5, ngày 9 tháng 2 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 19/1/2023
 • Thứ 7, ngày 18 tháng 2 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 28/1/2023

Ngày cưới đẹp tháng 2 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2023

 • Thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 6/2/2023
 • Thứ 4, ngày 1 tháng 3 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 10/2/2023
 • Thứ 6, ngày 10 tháng 3 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 19/2/2023

Ngày cưới đẹp tháng 3 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2023

 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 4/3/2023
 • Thứ 6, ngày 5 tháng 5 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 16/3/2023
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 5 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 19/3/2023
 • Thứ 2, ngày 15 tháng 5 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 26/3/2023
 • Thứ 4, ngày 17 tháng 5 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 28/3/2023

Ngày cưới đẹp tháng 4 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 6 năm 2023

 • Thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 1/4/2023
 • Thứ 4, ngày 24 tháng 5 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 6/4/2023
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 6 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 25/4/2023
 • Thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 30/4/2023

Ngày cưới đẹp tháng 6 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2023

 • Thứ 3, ngày 25 tháng 7 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 8/6/2023
 • Thứ 3, ngày 1 tháng 8 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 15/6/2023
 • Thứ 5, ngày 3 tháng 8 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 17/6/2023
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 20/6/2023
 • Thứ 3, ngày 15 tháng 8 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Ngày cưới đẹp tháng 7 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2023

 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 12/7/2023
 • Thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 17/7/2023
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 9 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 20/7/2023
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 9 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 24/7/2023

Ngày cưới đẹp tháng 8 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 10 năm 2023

 • Thứ 6, ngày 15 tháng 9 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 1/8/2023
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 10 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 25/8/2023

Ngày cưới đẹp tháng 9 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 11 năm 2023

 • Thứ 4, ngày 18 tháng 10 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 4/9/2023
 • Thứ 6, ngày 20 tháng 10 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 6/9/2023
 • Thứ 5, ngày 26 tháng 10 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 12/9/2023
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 15/9/2023
 • Thứ 2, ngày 30 tháng 10 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 16/9/2023
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 11 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 24/9/2023
 • Thứ 7, ngày 11 tháng 11 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 28/9/2023

Ngày cưới đẹp tháng 11 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2024

 • Thứ 5, ngày 14 tháng 12 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 2/11/2023
 • Thứ 4, ngày 20 tháng 12 năm 2023 ➪ Âm lịch: Ngày 8/11/2023
 • Thứ 2, ngày 1 tháng 1 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 20/11/2023
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 26/11/2023

Ngày cưới đẹp tháng 12 năm 2023 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2024

 • Thứ 6, ngày 12 tháng 1 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 1 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 6/12/2023
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 1 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 17/12/2023
 • Thứ 2, ngày 5 tháng 2 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 26/12/2023
 • Thứ 5, ngày 8 tháng 2 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 29/12/2023
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 2 năm 2024 ➪ Âm lịch: Ngày 30/12/2023

Dưới đây là danh sách ngày tốt dạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới hỏi tốt nhất 12 tháng trong năm 2022. Đây là danh sách các ngày tốt cưới hỏi năm 2022 cho 12 con người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để xem chi tiết cho từng tuổi hãy chọn tuổi và năm xem cưới hỏi để xem chi tiết ngày đẹp cưới hỏi cho tuổi bạn.

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2022
 • Thứ 4, ngày 2 tháng 2 năm 2022  Âm lịch: Ngày 2/1/2022
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022  Âm lịch: Ngày 11/1/2022

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2022

 • Thứ 5, ngày 3 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 1/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 4/2/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 12/2/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 16/2/2022
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 24/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 25/2/2022
 • Thứ 4, ngày 30 tháng 3 năm 2022  Âm lịch: Ngày 28/2/2022

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 4 năm 2022

 • Thứ 7, ngày 2 tháng 4 năm 2022  Âm lịch: Ngày 2/3/2022
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 4 năm 2022  Âm lịch: Ngày 4/3/2022
 • Thứ 7, ngày 16 tháng 4 năm 2022  Âm lịch: Ngày 16/3/2022
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 4 năm 2022  Âm lịch: Ngày 19/3/2022
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 4 năm 2022  Âm lịch: Ngày 28/3/2022

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2022

 • Thứ 5, ngày 12 tháng 5 năm 2022  Âm lịch: Ngày 12/4/2022
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022  Âm lịch: Ngày 17/4/2022
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022  Âm lịch: Ngày 24/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022  Âm lịch: Ngày 29/4/2022
Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2022 âm lịch
Dương lịch tháng 6 năm 2022
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 6 năm 2022  Âm lịch: Ngày 9/5/2022
 • Thứ 6, ngày 10 tháng 6 năm 2022  Âm lịch: Ngày 12/5/2022
 • Thứ 6, ngày 17 tháng 6 năm 2022  Âm lịch: Ngày 19/5/2022
 • Thứ 4, ngày 22 tháng 6 năm 2022  Âm lịch: Ngày 24/5/2022

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2022

 • Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022  Âm lịch: Ngày 8/6/2022
 • Thứ 4, ngày 13 tháng 7 năm 2022  Âm lịch: Ngày 15/6/2022
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 2022  Âm lịch: Ngày 17/6/2022
 • Thứ 2, ngày 18 tháng 7 năm 2022  Âm lịch: Ngày 20/6/2022
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 7 năm 2022  Âm lịch: Ngày 29/6/2022

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2022

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 8 năm 2022  Âm lịch: Ngày 4/7/2022
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022  Âm lịch: Ngày 11/7/2022
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022  Âm lịch: Ngày 16/7/2022
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022  Âm lịch: Ngày 19/7/2022
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 8 năm 2022  Âm lịch: Ngày 28/7/2022

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2022

 • Thứ 7, ngày 27 tháng 8 năm 2022  Âm lịch: Ngày 1/8/2022
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 9 năm 2022  Âm lịch: Ngày 25/8/2022

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 10 năm 2022

 • Thứ 5, ngày 29 tháng 9 năm 2022  Âm lịch: Ngày 4/9/2022
 • Thứ 7, ngày 1 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 6/9/2022
 • Thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 12/9/2022
 • Thứ 2, ngày 10 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 15/9/2022
 • Thứ 3, ngày 11 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 16/9/2022
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 24/9/2022
 • Chủ nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 28/9/2022
Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2022 âm lịch
Dương lịch tháng 11 năm 2022
 • Thứ 3, ngày 25 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 1/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022  Âm lịch: Ngày 6/10/2022
 • Thứ 3, ngày 1 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 8/10/2022
 • Thứ 4, ngày 2 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 9/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 20/10/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 21/10/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 25/10/2022
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 30/10/2022

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2022

 • Thứ 6, ngày 25 tháng 11 năm 2022  Âm lịch: Ngày 2/11/2022
 • Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022  Âm lịch: Ngày 8/11/2022
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 12 năm 2022  Âm lịch: Ngày 20/11/2022
 • Thứ 2, ngày 19 tháng 12 năm 2022  Âm lịch: Ngày 26/11/2022

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2022 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2023

 • Thứ 7, ngày 24 tháng 12 năm 2022  Âm lịch: Ngày 2/12/2022
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 12 năm 2022  Âm lịch: Ngày 6/12/2022
 • Chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023  Âm lịch: Ngày 17/12/2022
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 1 năm 2023  Âm lịch: Ngày 26/12/2022
 • Thứ 6, ngày 20 tháng 1 năm 2023  Âm lịch: Ngày 29/12/2022
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2023  Âm lịch: Ngày 30/12/2022

Danh sách ngày tốt cưới hỏi trong năm 2021

Dưới đây là danh sách ngày tốt dạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới hỏi tốt nhất 12 tháng trong năm 2021. Đây là danh sách các ngày tốt cưới hỏi năm 2021 cho 12 con người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để xem chi tiết cho từng tuổi hãy chọn tuổi và năm xem cưới hỏi để xem chi tiết ngày đẹp cưới hỏi cho tuổi bạn.

Tổng hợp những ngày tốt dạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới đẹp năm 2021

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 1 năm 2021

Thứ 6, ngày 19 tháng 2 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 8/1/2021)
Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 17/1/2021)
Thứ 6, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 29/1/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 2 năm 2021

Thứ 7, ngày 20 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 8/2/2021)
Thứ 4, ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 19/2/2021)
Thứ 5, ngày 1 tháng 4 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 20/2/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 3 năm 2021

Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 1/3/2021)
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 8/3/2021)
Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 10/3/2021)
Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 25/3/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 4 năm 2021

Thứ 2, ngày 17 tháng 5 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 6/4/2021)
Thứ 7, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 11/4/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 5 năm 2021

Thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 1/5/2021)
Thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 6/5/2021)
Thứ 6, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 30/5/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 6 năm 2021

Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 2/6/2021)
Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 9/6/2021)
Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 11/6/2021)
Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 21/6/2021)
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 26/6/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 7 năm 2021

Thứ 2, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 2/7/2021)
Thứ 6, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 6/7/2021)
Thứ 4, ngày 18 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 11/7/2021)
Thứ 5, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 26/7/2021)
Thứ 2, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 30/7/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 8 năm 2021

Thứ 7, ngày 25 tháng 9 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 19/8/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 9 năm 2021

Thứ 4, ngày 6 tháng 10 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 1/9/2021)
Thứ 6, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 10/9/2021)
Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 11/9/2021)
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 19/9/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 10 năm 2021

Thứ 7, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 2/10/2021)
Thứ 3, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 12/10/2021)
Thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 15/10/2021)
Thứ 3, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 19/10/2021)
Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 24/10/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 11 năm 2021

Chủ nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 9/11/2021)
Thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (Âm lịch: Ngày 15/11/2021)

Ngày tốt để cưới hỏi tháng 12 năm 2021

Thứ 2, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 8/12/2021)
Thứ 5, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 11/12/2021)
Thứ 6, ngày 14 tháng 1 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 12/12/2021)
Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 20/12/2021)
Thứ 4, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 24/12/2021)

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2020

 • Thứ 7, ngày 1 tháng 2 năm 2020  Âm lịch: Ngày 8/1/2020
 • Thứ 2, ngày 10 tháng 2 năm 2020  Âm lịch: Ngày 17/1/2020
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2020  Âm lịch: Ngày 20/1/2020
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2020  Âm lịch: Ngày 29/1/2020

Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2020

 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2020  Âm lịch: Ngày 8/2/2020
 • Thứ 5, ngày 12 tháng 3 năm 2020  Âm lịch: Ngày 19/2/2020
 • Thứ 6, ngày 13 tháng 3 năm 2020  Âm lịch: Ngày 20/2/2020

Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 4 năm 2020

 • Thứ 3, ngày 24 tháng 3 năm 2020  Âm lịch: Ngày 1/3/2020
 • Thứ 3, ngày 31 tháng 3 năm 2020  Âm lịch: Ngày 8/3/2020
 • Thứ 5, ngày 2 tháng 4 năm 2020  Âm lịch: Ngày 10/3/2020
 • Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020  Âm lịch: Ngày 20/3/2020
 • Thứ 6, ngày 17 tháng 4 năm 2020  Âm lịch: Ngày 25/3/2020

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2020

 • Thứ 3, ngày 28 tháng 4 năm 2020  Âm lịch: Ngày 6/4/2020
 • Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020  Âm lịch: Ngày 11/4/2020

Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2020

 • Thứ 5, ngày 2 tháng 7 năm 2020  Âm lịch: Ngày 12/5/2020
 • Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2020  Âm lịch: Ngày 21/5/2020
 • Thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2020  Âm lịch: Ngày 24/5/2020

Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2020

 • Thứ 3, ngày 28 tháng 7 năm 2020  Âm lịch: Ngày 8/6/2020
 • Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020  Âm lịch: Ngày 15/6/2020
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 8 năm 2020  Âm lịch: Ngày 17/6/2020
 • Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020  Âm lịch: Ngày 20/6/2020
 • Thứ 3, ngày 18 tháng 8 năm 2020  Âm lịch: Ngày 29/6/2020

Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2020

 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020  Âm lịch: Ngày 12/7/2020
 • Thứ 6, ngày 4 tháng 9 năm 2020  Âm lịch: Ngày 17/7/2020
 • Thứ 2, ngày 7 tháng 9 năm 2020  Âm lịch: Ngày 20/7/2020
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2020  Âm lịch: Ngày 24/7/2020

Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 10 năm 2020

 • Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020  Âm lịch: Ngày 2/8/2020
 • Thứ 2, ngày 12 tháng 10 năm 2020  Âm lịch: Ngày 26/8/2020

Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 11 năm 2020

 • Thứ 7, ngày 17 tháng 10 năm 2020  Âm lịch: Ngày 1/9/2020
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020  Âm lịch: Ngày 4/9/2020
 • Chủ nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 16/9/2020
 • Thứ 2, ngày 2 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 17/9/2020
 • Thứ 4, ngày 4 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 19/9/2020
 • Thứ 6, ngày 13 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 28/9/2020
 • Thứ 7, ngày 14 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 29/9/2020

Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2020

 • Thứ 2, ngày 16 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 2/10/2020
 • Thứ 2, ngày 23 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 9/10/2020
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020  Âm lịch: Ngày 10/10/2020
 • Thứ 5, ngày 3 tháng 12 năm 2020  Âm lịch: Ngày 19/10/2020
 • Thứ 5, ngày 10 tháng 12 năm 2020  Âm lịch: Ngày 26/10/2020

Xem ngày cưới hỏi tháng 11 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2021

 • Thứ 5, ngày 17 tháng 12 năm 2020  Âm lịch: Ngày 4/11/2020
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 12 năm 2020  Âm lịch: Ngày 10/11/2020
 • Thứ 3, ngày 29 tháng 12 năm 2020  Âm lịch: Ngày 16/11/2020
 • Chủ nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2021  Âm lịch: Ngày 28/11/2020

Xem ngày cưới tốt tháng 12 năm 2020 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2021

 • Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021  Âm lịch: Ngày 6/12/2020
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021  Âm lịch: Ngày 15/12/2020
 • Thứ 5, ngày 11 tháng 2 năm 2021  Âm lịch: Ngày 30/12/2020

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 1 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 4/1/2019 29/11/2018
 7 19/1/2019 14/12/2018
 2 28/1/2019 23/12/2018
 3 29/1/2019 24/12/2018
 4 30/1/2019 25/12/2018
 5 31/1/2019 26/12/2018

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 2 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 8/2/2019 4/1/2019
 2 11/2/2019 7/1/2019
 4 20/2/2019 16/1/2019
 6 22/2/2019 18/1/2019
 7 23/2/2019 19/1/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 3 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 5 14/3/2019 9/2/2019
 6 29/3/2019 24/2/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 4 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 4 10/4/2019 6/3/2019
 5 18/4/2019 14/3/2019
 3 30/4/2019 26/3/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 5 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 2 27/5/2019 23/4/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 6 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 4 5/6/2019 3/5/2019
 5 6/6/2019 4/5/2019
 7 15/6/2019 13/5/2019
 CN 16/6/2019 14/5/2019
 2 17/6/2019 15/5/2019
 3 18/6/2019 16/5/2019
 5 27/6/2019 25/5/2019
 6 28/6/2019 26/5/2019
 CN 30/6/2019 28/5/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 7 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 CN 21/7/2019 19/6/2019
 4 24/7/2019 22/6/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 8 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 7 3/8/2019 3/7/2019
 CN 4/8/2019 4/7/2019
 3 13/8/2019 13/7/2019
 4 14/8/2019 14/7/2019
 5 15/8/2019 15/7/2019
 6 16/8/2019 16/7/2019
 7 24/8/2019 24/7/2019
 CN 25/8/2019 25/7/2019
 2 26/8/2019 26/7/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 4 4/9/2019 6/8/2019
 4 18/9/2019 20/8/2019
 7 28/9/2019 30/8/2019
 CN 29/9/2019 1/9/2019
 2 30/9/2019 2/9/2019

Xem ngày cưới hỏi trong tháng 10 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 3 1/10/2019 3/9/2019
 6 11/10/2019 13/9/2019
 7 12/10/2019 14/9/2019
 CN 13/10/2019 15/9/2019
 4 23/10/2019 25/9/2019

Xem ngày cưới hỏi tốt trong tháng 11 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 1/11/2019 5/10/2019
 7 2/11/2019 6/10/2019
 CN 17/11/2019 21/10/2019
 3 26/11/2019 1/11/2019
 4 27/11/2019 2/11/2019
 5 28/11/2019 3/11/2019

Ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 12 năm 2019

 Ngày thứ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
 6 6/12/2019 11/11/2019
 CN 8/12/2019 13/11/2019
 2 9/12/2019 14/11/2019
 3 10/12/2019 15/11/2019
 7 21/12/2019 26/11/2019
 2 30/12/2019 5/12/2019