Trang chủ Xem tuổi Xem tuổi sinh con

Xem tuổi sinh con

Xem tuổi sinh con hợp với mệnh của bố mẹ rất quan trọng. Bởi nếu hợp mệnh sẽ giúp con cái khỏe mạnh, thành công, thuận lợi trong cuộc sống sau này.Bên dưới là công cụ tính toán xem tuổi sinh con của bố mẹ và con sao cho phù hợp mệnh. Nếu bạn còn chưa biết chọn năm sinh cho bé hãy tra cứu bằng công cụ ngay bên dưới để có kết quả nhanh và chính xác.

Luận giải chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Nhâm Dần - 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Mùi – Con Dần   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Dần   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Tân – Con Nhâm   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Nhâm   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Ly – Con Khôn   => Lục Sát (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Khôn   => Phúc Đức (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Hỏa – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 14/20 điểm: Chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Nhâm Dần - 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Luận giải về Địa chi:
Cha Mùi – Con Dần   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Dần   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Tân – Con Nhâm   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Nhâm   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Ly – Con Khảm   => Phúc Đức (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Khảm   => Lục Sát (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Hỏa – Con Thủy   => Tương Khắc 0/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thủy   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Quý Mão - 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Mùi – Con Mão   => /2 điểm
Mẹ Mùi – Con Mão   => /2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Tân – Con Quý   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Tân – Con Quý   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Ly – Con Tốn   => Thiên Y (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Tốn   => Họa Hại (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Hỏa – Con Mộc   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Mộc   => Tương Khắc 0/2 điểm
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Quý Mão - 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Mùi – Con Mão   => /2 điểm
Mẹ Mùi – Con Mão   => /2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Tân – Con Quý   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Tân – Con Quý   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Ly – Con Khôn   => Lục Sát (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Khôn   => Phúc Đức (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Hỏa – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 14/20 điểm: Chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2024 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thìn - 2024

Mệnh: Phú Đăng Hỏa

Cung: Chấn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Mùi – Con Thìn   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Thìn   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Tân – Con Giáp   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Giáp   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Ly – Con Chấn   => Sinh Khí (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Chấn   => Ngũ Quỷ (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Hỏa – Con Mộc   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Mộc   => Tương Khắc 0/2 điểm
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2024 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2024 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thìn - 2024

Mệnh: Phú Đăng Hỏa

Cung: Chấn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Mùi – Con Thìn   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Thìn   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Tân – Con Giáp   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Giáp   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Ly – Con Chấn   => Sinh Khí (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Chấn   => Ngũ Quỷ (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Hỏa – Con Mộc   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Mộc   => Tương Khắc 0/2 điểm
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Tân Mùi vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2024 là tương đối tốt để sinh con

Xem tuổi sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ

Con cái chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho gia đình. Và hầu như ba mẹ nào cũng muốn con của mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...

Chồng Ất Dậu 2005 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2005 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con năm 2020, 2021

Chồng Giáp Thân 2004 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2004 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con năm 2020, 2021

Chồng Quý Mùi 2003 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2003 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Quý Mùi vợ Ất Dậu sinh con năm 2020, 2021

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2002 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Nhâm Ngọ vợ Ất Dậu sinh con năm 2020, 2021

Chồng Tân Tỵ 2001 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2001 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Tân Tỵ vợ Ất Dậu sinh con năm 2020, 2021

Chồng Ất Dậu 2005 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2005 vợ 2004 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Ất Dậu vợ Giáp Thân sinh con năm 2020, 2021

Chồng Giáp Thân 2004 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2004 vợ 2004 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Giáp Thân vợ Giáp Thân sinh con năm 2020, 2021

Chồng Quý Mùi 2003 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2003 vợ 2004 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Quý Mùi vợ Giáp Thân sinh con năm 2020, 2021

Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm nào tốt?

Xem tuổi chồng 2002 vợ 2004 sinh con năm nào tốt nhất, năm 2020 hay 2021... Đây là công cụ luận xem tuổi chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con năm 2020, 2021

Bài viết mới nhất