Chồng Nhâm Ngọ 2002 vợ Giáp Thân 2004 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang vướng mắc chồng 2002 vợ 2004 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Với công cụ xem tuổi chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con năm nào tốt của các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ giúp cho cha mẹ chọn được năm tốt sinh con để mang đến mọi điều tốt đẹp, may mắn cho con và cho cả gia đình. Vì thế bài phân tích dưới đây sẽ giúp cho cha và mẹ có câu trả lời cho chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con trai hay con gái năm nào tốt nhất?

5 yếu tố sau đây để luận chồng sinh năm 2002 vợ sinh năm 2004 sinh con năm nào?

+ Yếu tố 1: Luận Địa chi của chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con trai hay gái năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023… năm nào là tốt

+ Yếu tố 2: Luận Thiên can năm sinh của chồng tuổi 2002 và vợ 2004 có tương sinh hay tương khắc với con hay không?

+ Yếu tố 3: Luận Cung mệnh để xem vợ 2004 chồng 2002 sinh con năm nào tốt nhất

+ Yếu tố 4: Luận Mệnh của cha 2002 mẹ 2004 để xem năm nào thì sinh con hợp tuổi cha mẹ

+ Yếu tố 5: Luận Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) của vợ chồng tuổi Nhâm Ngọ và Giáp Thân có hợp với con hay không?

Xin Lưu ý: Đây là công cụ sử dụng để giúp cha mẹ không chỉ xem tuổi sinh con trai hay gái thứ nhất mà còn giúp xem tuổi sinh con thứ 2 hoặc thứ 3…

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Hợi   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Hợi   => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Kỷ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Kỷ   => Tương Sinh: hợp (hợp trung chính), hóa Thổ, chủ về Týn. Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Cấn   => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Cấn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Mộc   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Thổ   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 10/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Hợi   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Hợi   => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Kỷ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Kỷ   => Tương Sinh: hợp (hợp trung chính), hóa Thổ, chủ về Týn. Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Đoài   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Đoài   => Hoạ Hại (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Mộc   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Kim   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Tý   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Tý   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Giáp – Con Canh   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Đoài   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Đoài   => Hoạ Hại (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Kim   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 9/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai trong năm 2020 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Tý   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Tý   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Giáp – Con Canh   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Cấn   => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Cấn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Thổ   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái trong năm 2020 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Sửu   => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Sửu   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Tân   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Tân   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Càn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Càn   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Kim   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai trong năm 2021 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Sửu   => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Sửu   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Tân   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Tân   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Ly   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khảm – Con Ly   => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Hỏa   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Hỏa   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 5/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái trong năm 2021 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Dần   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thân – Con Dần   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Nhâm   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Khôn   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Khôn   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Thổ   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Dần   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thân – Con Dần   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Nhâm   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Khảm   => Hoạ Hại (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khảm – Con Khảm   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Thủy   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Thủy   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Mão   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Mão   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Quý   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Quý   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Tốn   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khảm – Con Tốn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Mộc   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Trai trong năm 2023 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Nhâm Ngọ – 2002

Mệnh: Dương Liễu Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Mão   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thân – Con Mão   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Nhâm – Con Quý   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Giáp – Con Quý   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Đoài – Con Khôn   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khảm – Con Khôn   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Kim – Con Thổ   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Nhâm Ngọ vợ Giáp Thân sinh con Gái trong năm 2023 là hơi xấu để sinh con

Chồng Quý Dậu 1993 vợ Nhâm Ngọ 2002 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang vướng mắc chồng 1993 vợ 2002 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Với công cụ xem tuổi chồng Quý Dậu vợ Nhâm Ngọ sinh con năm nào tốt của các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ…

Chia sẻ