Chồng Ất Dậu 2005 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang vướng mắc chồng 2005 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Với công cụ xem tuổi chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt của các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ giúp cho cha mẹ chọn được năm tốt sinh con để mang đến mọi điều tốt đẹp, may mắn cho con và cho cả gia đình. Vì thế bài phân tích dưới đây sẽ giúp cho cha và mẹ có câu trả lời cho chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con trai hay con gái năm nào tốt nhất?

5 yếu tố sau đây để luận chồng sinh năm 2005 vợ sinh năm 2005 sinh con năm nào?

+ Yếu tố 1: Luận Địa chi của chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con trai hay gái năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023… năm nào là tốt

+ Yếu tố 2: Luận Thiên can năm sinh của chồng tuổi 2005 và vợ 2005 có tương sinh hay tương khắc với con hay không?

+ Yếu tố 3: Luận Cung mệnh để xem vợ 2005 chồng 2005 sinh con năm nào tốt nhất

+ Yếu tố 4: Luận Mệnh của cha 2005 mẹ 2005 để xem năm nào thì sinh con hợp tuổi cha mẹ

+ Yếu tố 5: Luận Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) của vợ chồng tuổi Ất Dậu và Ất Dậu có hợp với con hay không?

Xin Lưu ý: Đây là công cụ sử dụng để giúp cha mẹ không chỉ xem tuổi sinh con trai hay gái thứ nhất mà còn giúp xem tuổi sinh con thứ 2 hoặc thứ 3…

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Hợi   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Dậu – Con Hợi   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Kỷ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Ất – Con Kỷ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Cấn   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Cấn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 9/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Hợi   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Dậu – Con Hợi   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Kỷ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Ất – Con Kỷ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Đoài   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Đoài   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 10/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Tý   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Tý   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Đoài   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Đoài   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2020 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Tý   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Tý   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Cấn   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Cấn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 7/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2020 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Sửu   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Dậu – Con Sửu   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Tân   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Ất – Con Tân   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Càn   => Họa Hại (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Càn   => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Kim   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2021 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Sửu   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Dậu – Con Sửu   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Tân   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Ất – Con Tân   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Ly   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Ly   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Hỏa   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 10/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2021 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Dần   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Dần   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Ất – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Khôn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Khôn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 9/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Dần   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Dần   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Ất – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Khảm   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Khảm   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Thủy   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thổ – Con Thủy   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 10/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Mão   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Mão   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Quý   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Quý   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Tốn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Tốn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Mộc   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thổ – Con Mộc   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Dậu – Con Mão   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Mão   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Ất – Con Quý   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Quý   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Tốn – Con Khôn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Khôn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Mộc – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Ất Dậu vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Chồng Canh Tuất 1970 vợ Ất Sửu 1985 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang vướng mắc chồng 1970 vợ 1985 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Với công cụ xem tuổi chồng Canh Tuất vợ Ất Sửu sinh con năm nào tốt của các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ…

Chia sẻ