Chồng Giáp Thân 2004 vợ Ất Dậu 2005 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang vướng mắc chồng 2004 vợ 2005 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Với công cụ xem tuổi chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con năm nào tốt của các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ giúp cho cha mẹ chọn được năm tốt sinh con để mang đến mọi điều tốt đẹp, may mắn cho con và cho cả gia đình. Vì thế bài phân tích dưới đây sẽ giúp cho cha và mẹ có câu trả lời cho chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con trai hay con gái năm nào tốt nhất?

5 yếu tố sau đây để luận chồng sinh năm 2004 vợ sinh năm 2005 sinh con năm nào?

+ Yếu tố 1: Luận Địa chi của chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con trai hay gái năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023… năm nào là tốt

+ Yếu tố 2: Luận Thiên can năm sinh của chồng tuổi 2004 và vợ 2005 có tương sinh hay tương khắc với con hay không?

+ Yếu tố 3: Luận Cung mệnh để xem vợ 2005 chồng 2004 sinh con năm nào tốt nhất

+ Yếu tố 4: Luận Mệnh của cha 2004 mẹ 2005 để xem năm nào thì sinh con hợp tuổi cha mẹ

+ Yếu tố 5: Luận Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) của vợ chồng tuổi Giáp Thân và Ất Dậu có hợp với con hay không?

Xin Lưu ý: Đây là công cụ sử dụng để giúp cha mẹ không chỉ xem tuổi sinh con trai hay gái thứ nhất mà còn giúp xem tuổi sinh con thứ 2 hoặc thứ 3…

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Hợi   => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Hợi   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Kỷ   => Tương Sinh: hợp (hợp trung chính), hóa Thổ, chủ về Týn. Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Kỷ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Cấn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Cấn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 13/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Hợi   => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Hợi   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Kỷ   => Tương Sinh: hợp (hợp trung chính), hóa Thổ, chủ về Týn. Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Kỷ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Đoài   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Đoài   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 15/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2019 là rất tốt để sinh con, xin chúc mừng vợ chồng bạn, vì thế hãy cố gắn sinh con trong năm này

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Tý   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Dậu – Con Tý   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Canh   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Ất – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Đoài   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Đoài   => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2020 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Tý   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Dậu – Con Tý   => Lục phá Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Canh   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Ất – Con Canh   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Cấn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Cấn   => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 10/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2020 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Sửu   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Dậu – Con Sửu   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Tân   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Ất – Con Tân   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Càn   => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Càn   => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2021 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Sửu   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Dậu – Con Sửu   => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Tân   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Ất – Con Tân   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Ly   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Ly   => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thổ – Con Hỏa   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2021 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Dần   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Dần   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Nhâm   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Khôn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Khôn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 13/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Dần   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Dần   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Nhâm   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Ất – Con Nhâm   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Khảm   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Khảm   => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Thủy   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Thủy   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 7/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2022 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Mão   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Mão   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Quý   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Ất – Con Quý   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Tốn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Khôn – Con Tốn   => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Mộc   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Thổ – Con Mộc   => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2
Kết Luận: Tổng 7/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Trai trong năm 2023 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Giáp Thân – 2004

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Ất Dậu – 2005

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Thân – Con Mão   => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2
Mẹ Dậu – Con Mão   => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2
Luận giải về Thiên can:
Cha Giáp – Con Quý   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Ất – Con Quý   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khôn – Con Khôn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Khôn – Con Khôn   => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Mệnh:
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Mẹ Thủy – Con Kim   => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình Số điểm nhận được: 1/2
Kết Luận: Tổng 13/20 điểm: Chồng Giáp Thân vợ Ất Dậu sinh con Gái trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Chồng Giáp Tý 1984 vợ Giáp Tý 1984 sinh con năm nào tốt?

Bạn đang vướng mắc chồng 1984 vợ 1984 sinh con năm nào tốt nhất để con luôn được thông minh, khỏe mạnh. Với công cụ xem tuổi chồng Giáp Tý vợ Giáp Tý sinh con năm nào tốt của các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ…

Chia sẻ